Operace meziobratlové ploténky

 

Operace meziobratlové ploténky

K výhřezům meziobratlových plotének dochází nejčastěji v důsledku degenerativních změn, u mladších jedinců následkem úrazu. V převážné většině případů bývá postižení lokalizováno v bederní oblasti, méně často v oblasti krční páteře. Výhřez meziobratlové ploténky se může vyskytnout v jednom, méně často i ve více meziobratlových prostorech. Při výhřezu se meziobratlová ploténka vyklenuje do páteřního kanálu, kde dochází ke kompresi míšních kořenů nebo míchy.

Operace se provádí v celkové nebo epidurální svodné anestezii a principem je odtranění vyhřezlé části meziobratlové ploténky a a uvolnění nervových struktur v páteřním kanálu. Důležitý je šetrný přístup přes ligamentum flavum s parciální hemilaminektomií se zachováním kloubního aparátu páteře a mikrochirurgické uvolnění komprimovaných nervových struktur v páteřním kanálu nebo v oblasti foramen intervertebrale.

Výhřezy bederních meziobratlových plotének jsou odstraňovány ze zadního přístupu a výhřezy v oblasti krční páteře naopak z předního přístupu. Správná indikace k operační léčbě a její precizní provedení jsou nezbytné pro úspěch komplexní léčby vertebrogenních onemocnění.