Stabilizační operace páteře

 

Stabilizační operace páteře

Důvodem k operační léčbě v oblasti míšního kanálu a páteře dekomprese míchy a míšních nervů, způsobujících klinické obtíže (bolest zad, končetin, porucha čití, omezení hybnosti). Jednotlivými složkami výkonu jsou repozice a stabilizace vedoucí k dekompresi. Repozicí rozumíme obnovení normálního vzájemného vztahu jednotlivých obratlů nebo obnovení tvaru obratlového těla. Obnovení tvaru obratlového těla lze dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je odstranění roztříštěného těla a jeho náhrada kostním štěpem z předního přístupu. Druhou možností je repozice pomocí tzv. ligamentotaxe ze zadního přístupu. Stabilizace má rozhodující význam pro udržení získané repozice. Stejně jako u osteosyntézy dlouhých kostí rozlišujeme i na páteři stabilizaci dočasnou a trvalou. Dočasnou nám zajišťuje implantát, trvalou pak pevné zhojení poraněných struktur. Na rozdíl od dlouhých kostí není přímá osteosyntéza úlomků na páteři možná. Většinou jde o tzv. osteosyntézu přemosťující, tzv., že přemosťuje poraněný obratel a spojuje obratle zdravé. Osteosyntézu na páteři dělíme na přední a zadní. U přední používáme k ukotvení implantátu obratlová těla, u zadní pak oblouky, pedikly, kloubní, příčné a trnové výběžky. Žádný implantát však nemůže zajistit trvalou stabilizaci (platí obecně pro jakoukoli kost). To je možné jen díky zhojení zlomeniny. Trvalého zhojení obratlového těla dosáhneme buď jeho náhradou kostním štěpem nebo pomocí nebo vložením vlastní kostní dřeně (tříštivé zlomeniny). Po zhojení obratlových těl se obnoví nosná funkce páteře. Dekomprese musí být cílená podle příčiny - repozice pomocí ligmentotaxe, odstranění úlomků nebo jeho zaražení zpět do obratlového těla, provédení lordotizace, event. pouhou repozicí. V případě nutnosti přehlednější revize páteřního kanálu provádíme laminektomii - odstranění obratlového oblouku.

Mezi absolutní indikace k uvedeným operacím patří:

  • existence časového intervalu mezi úrazem a vznikem neurologické léze,
  • progrese původně nekompletní nervové léze,
  • otevřené poranění.

Parametry výkonu:
Délka operace: cca 120 minut
Délka anestezie: 150 minut
Délka hospitalizace: 8 dnů