Augmentace prsou pomocí implantátu

 

Plastická chirurgie

Augmentace prsou pomocí implantátu

Nejčastější operací je zvětšení prsou pomocí gelových silikonových implantátů. V našem centru používáme výhradně implantáty výrobce McGhan.

Při zákroku samotném používáme tři nejčastější přístupy pro vložení silikonového implantátu. Je tu buď z podprsní rýhy (tzv. inframamární přístup), což je cesta nejčastější a zároveň nejvhodnější i z pohledu budoucí péče o implantát, dále tzv. z axily neboli z podpaží, a poslední cestou je poloměsičitý řez kolem bradavky (tzv. periareolární přístup). Každá cesta má svoje přednosti i zápory.