Rekonstrukční výkony na rukou

 

Plastická chirurgie

Rekonstrukční výkony na rukou

Při porodu nebo během života může být horní končetina postižena různými nemocemi, které znemožňují její správnou funkci. Mezi příčiny se řadí např. mozková mrtvice, vrozené poškození brachiálního plexu, získané poškození brachiálního plexu a různá svalová onemocnění. Časté je také poškození rukou úrazy jak vlastní horní končetiny, tak páteře nebo mozku s rozvojem symptomatologie na ruce.

V našem Centru chirurgie ruky se zabýváme těmito pacienty a snažíme se jim usnadnit život pomocí rekonstrukčních výkonů, které navrací ruce alespoň základní schopnost úchopu. U těžkých případů, kde je ruka zdeformována takovým způsobem, že její postavení zabraňuje např. udržování hygieny nebo oblékání u celkově postiženého pacienta, jsme schopni ruku „normalizovat“, ale bez funkčního výsledku. Pacient má tedy vzhledově normálnější ruku, není s ní však schopen pohybovat, ale jeho sebepéče je jednodušší, event. péče o něho je pro jeho blízké usnadněna.

Všechny operace provádíme na vysoce moderních centrálních operačních sálech při využití špičkových technologií.