Individuální terapie s fyzioterapeutem

 

Kineziologické vyšetření, mobilizace páteře a periferních kloubů, měkké techniky, cvičení dle Mojžíšové, senzomotorická cvičení, PIR techniky, Brunkow koncept, Dornova metoda, aktivní terapie hlubokého stabilizačního systému, kineziotaping, klasický taping, cvičení založené na vývojové kineziologii, McKenzie cvičení, cvičení dle Kabatta, reflexní masáž, cvičení s využitím – velkých míčů, overballů, terrabandů, flexibarů, winplatu, trampolíny, čoček, posturomedu, bossu