Centrum léčby bolestí zad

 
#

MUDr. Robert Zítka
vedoucí lékař centra
zitka@surgalclinic.cz

#

prim. MUDr. Lukáš Hruška
lékař centra
hruska@surgalclinic.cz

Centrum vzniklo v SurGal Clinic v lednu 2012 a jeho péče se postupně rozvíjí. Cílem Centra miniinvazivní léčby bolestí zad je nabídnout plnohodnotnou alternativou klasické operace, avšak miniinvazivní, tedy neoperační.

Součástí vstupního vyšetření s lékařem je konzultace, klinické vyšetření a zhodnocení snímků, pokud jsou k dispozici. Pokud nejsou snímky k dispozici, budou doplněny v rámci naší nemocnice po dohodě s lékařem. Závěrem každé konzultace je návrh řešení léčby bolestí zad, kdy možnosti našeho centra jsou neinvazivní nebo miniinvazivní.

V rámci neinvazivního řešení můžeme nabídnout:

Specializujeme se na následující zákroky:

Konzultační hodiny

Konzultace u prim. Křístka není hrazena zdravotními pojišťovnami. Konzultace zpoplatněna částkou 500,- Kč.

Objednání proveďte přes recepci:

#
Martina Kaldová, CLASSIC

+420 532 149 333
recepce@surgalclinic.cz

Kontaktujte nás