Centrum semiakutní traumatologie

#

prim. MUDr. Jan Burda
vedoucí lékař
burda.jan@surgalclinic.cz

Centrum vzniklo jako reakce na vysoké počty pacientů, kteří se zraní při rekreačním sportu, jejich úraz nevyžaduje akutní ošetření, ale i s odstupem pár dnů se projevují potíže (bolest kloubů, svalů, otok atp.). 

Cílem našeho centra je zajistit rychlé vyšetření zdravotního stavu, včetně nezbytných zobrazovacích metod a v rámci jednoho dne stanovit diagnózu a způsob léčby. Díky komplexnímu přístupu k pacientovi a spolupráci jednotlivých center nemocnice dokážeme zkoordinovat vše potřebné rychle a kvalitně. 

Sportovní úrazy vznikají i při občasném sportování či při rekreačních aktivitách. Mezi nejčastější poranění patří distorze (podvrtnutí) kolenního, hlezenního a ramenního kloubu a to při kontaktních sportech jako je fotbal, hokej, basketbal, volejbal či florbal nebo při prostém běhu či jízdě na kole. Mezi další úrazy patří především poranění zápěstí při pádu na ruce. Sportovní traumatologie je náročnější k průběhu a výsledkům terapie, jednak pacienti při sportu většinou tělo zatěžují více, než běžná populace a dále je požadavek pacientů na co nejkratší dobu rekonvalescence.

Centrum nabízí komplexní přístup k řešení zranění:

Při objednání sdělte, že požadujete vyšetření po úrazu.

Objednání proveďte přes recepci:

#
Martina Kaldová, CLASSIC

+420 532 149 333
recepce@surgalclinic.cz

Kontaktujte nás Virtuální prohlídka
#
Olga Faronová, GRAND CLASS

+420 532 149 306
faronova@surgalclinic.cz

Kontaktujte nás Virtuální prohlídka