Informace k přípravě a průběhu vyšetření

 

Ultrazvuk (USG): Informace k přípravě a průběhu vyšetření

Ultrazvukové vyšetření (UZ) patří dnes ke zcela běžným vyšetřením. Nejčastěji se ultrazvukem vyšetřují játra, slinivka břišní, slezina, ledviny, močový měchýř, mléčná žláza. Ultrazvukem lze také vyšetřit srdce nebo cévní systém. Provádí se vy vyšetřovně s ultrazvukovým přístrojem a trvá většinou jen několik minut. Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé a nemá zatím prokázané škodlivé účinky na lidský organismus. Proto jím lze vyšetřovat i těhotné ženy.

Jak se na vyšetření připravit?

Příprava nalačno (nejíst, nepít) je vhodná u ultrazvukového vyšetření dutiny břišní, jinak není žádná speciální příprava k tomuto vyšetření potřebná. U vyšetření pánve je velmi vhodné, aby pacient alespoň 2 hodiny před vyšetřením nemočil, vypil alespoň půl litru tekutiny a měl tak naplněný močový měchýř.

Jak vyšetření probíhá?

Před UZ vyšetřením si v kabince odložíte oděv podle pokynu zdravotnického personálu. Většina ultrazvukových vyšetření se provádí vleže na zádech. Na vyšetřovacím lůžku Vám lékař nanese na kůži v místě vyšetření malé množství ultrazvukového gelu (je nutný pro kontakt vyšetřovací sondy s povrchem těla).

Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé, rychlé a poměrně pohodlné vyšetření, kterého se v žádném případě nemusíte obávat.

K vyšetření Vás objedná lékař, který Vás k tomuto úkonu posílá nebo se v naší recepci můžete objednat telefonicky na základě lékařem vyplněné žádanky k ultrazvukovému vyšetření. Vaše objednací časy se snažíme dodržovat, snažte se však i Vy, pokud jste k nám objednáni, přijít na určený čas vyšetření. Během provozu se může stát, že přednost před Vámi dostane nemocný, u kterého je nutné tzv. akutní vyšetření z hlediska závažnosti onemocnění a nutnosti včasného léčení. Některé vyšetření se také může ukázat jako složitější a lékař mu musí věnovat více času, proto v těchto případech prosíme o trpělivost.

Odpovědnost za navržení daného vyšetření či úkonu provedeného na našem radiologickém oddělení je jednak na lékaři, který pacienta k výkonu odesílá, a dále pak na lékaři – radiologovi, který jej provádí, Má-li pacient pochybnosti o nezbytnosti takového vyšetření, obrátí se v první řadě na svého ošetřujícího lékaře, který mu srozumitelně vysvětlí, jaký přínos bude mít konkrétní vyšetření pro pacientovu léčbu.

Při příchodu na RDG oddělení se vždy ohlaste na recepci. Při nutnosti dovozu na naše oddělení Vás ohlásí doprovázející osoba.

V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůžete na objednaný termín dostavit, zavolejte prosím přímo na naše oddělení den před vyšetřením na telefonním čísle 532 149 422.