Nová metoda zvýšení komfortu a bezpečí pacientů – teplotní optimalizace

Naše nemocnice jako první v České republice zavedla novou metodu zahřívání pacientů. Tato unikátní metoda spočívá v udržení teplotního komfortu pacienta před operací, v průběhu operace a po operaci. Hraje velmi významnou roli jak pro samotný výsledek operace, tak pro psychiku a komfort pacienta. Toho jsou si vědomi již významné kliniky v zahraniční a díky SurGal Clinic se tato metoda dostává i do České republiky.


Za dobu existence terapie Bair Hugger bylo bezpečně zahřáto více než 135 milionů pacientů po celém světě. 3M™ Bair Hugger™ Model 775 – který je premiérově v provozu právě v SurGal Clinc v Brně, přináší nejnovější pokroky v ohřevu vháněného vzduchu. Nabízí dvojí nastaveni průtoku, teplotní čidlo na konci hadic, přesné nastaveni dodávaného vzduchu a snadné používání jediné a tiché ohřívací jednotky.

Pacient před operací obdrží jednorázový oblek, do kterého se před operací oblékne. V obleku jsou přednastavené otvory pro vhánění teplého vzduchu a personál napojí oblek na ohřívací jednotku. Pacient tak již na sál přejíždí v pohodlném vyhřívaném obleku a tento oblek mu zůstává po celou dobu operace. Díky speciálnímu střihu lze pouze poodhalovat operovanou oblast a zbytek těla zůstává komfortně zahříván.

Před zavedením této metody proběhl v nemocnici tzv. „teplotní audit“ se skvělými výsledky.

„Velmi nám záleží na tom, aby se u nás pacienti cítili dobře a teplotní komfort je jednou z velmi důležitých okolností, kterou pacient silně vnímá, když odhlédnu od čistě medicínských výhod. Jako přidanou kladnou hodnotu lze navíc brát i zachování intimity pacienta, který se v klidu do pláště obleče již na pokoji a dále s ním není odhaleně manipulováno.“ Uvádí primář anesteziologie a resuscitace SurGal Clinic, prim. MUDr. Zdeněk Chvátal.

„Naším posláním je zavádět do českého medicínského prostředí moderní metody, které jsou v zahraniční osvědčené a běžně používané. Zavedení této metody je jen dalším důkazem, že se nám to daří.“ Doplňuje ředitelka nemocnice JUDr. Jitka Kellnerová.

SurGal Clinic, jako jedna z prvních nemocnic v republice, již představila následující metody:

Ohlasy v médiích

10. 11. 2021


Zpět