Žlučník (laparoskopická cholecystektomie)

 

Kde se žlučník nachází

Žlučník se nachází ve svém lůžku na spodní ploše pravého jaterního laloku, jeho vývod (d. cysticus) ústí do společného žlučovodu (d. choledochus), podél tohoto probíhá vrátnice (v. portae) a jaterní tepna (a. hepatica), jejíž větví je tepna vyživující žlučník (a. cystica).

K čemu žlučník slouží

Žlučník je jakýmsi rezervoárem žluči a v případě průchodu těžké stravy žaludkem do dvanácterníku je různými hormonálními mechanismy žluč vypuzována ze žlučníku do společného žlučovodu za účelem usnadnění trávení. Samotná žluč se však tvoří v játrech, případné odstranění žlučníku tedy nezabrání organismu v její tvorbě.

Indikace

Symptomatická cholecystolitasa /kameny ve žlučníku/, cholecystitida /zánět žlučníku/, polypy žlučníku. Vždy zvažujeme rizika a výhody operačního řešení pro pacienta.

Kontraindikace

Intolerace celkové anestesie, srdeční selhání, závažná chronická obstrukční plicní choroba, která neumožuje toleranci kapnoperitonea (Kapnoperitoneum = rozepjetí dutiny břišní plynem CO2 během operace).

Nezbytná diagnostika

Metodou volby pro diagnostiku patologie žlučníku je ultrazvuk. Diagnostické vyšetření Vám rádi provedeme na našem oddělení zobrazovacích metod.

Operační postup

1) Laparoskopická operace

Žlučník

Operace probíhá v celkové anestezii. Nejprve je založeno kapnoperitoneum (naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým), čímž je zajištěna dostatečná přehlednost operačního pole. Následně jsou zavedeny kamera spolu s pracovními nástroji (celkem 4 krátké vstupy (incize), z nich největší, cca 3 cm u pupku). Nástroje a kamera mají průměr pouhých pět či deset mm. Kamerou je přehlédnuta celá dutina břišní k nalezení případné přidružené patologie. Následně je provedena preparace žlučníkového vývodu a jeho vyživující tepny (d. cysticus a a. cystica). Obě struktury jsou identifikovány a přerušeny bezpečně, na našem pracovišti zásadně užíváme techniku preparace „double window,“ limitující možné poranění žlučových cest a struktur v jaterní brance díky lepší přehlednosti anatomických struktur v jaterní brance.  Následně je žlučník uvolněn z jaterního lůžka a odstraněn z dutiny břišní drobným vstupem (incizí) u pupku. Následuje nové přehlédnutí operačního pole k identifikaci případného krvácení nebo jiné komplikace, zavedení drénu do operačního pole a sešití operačních ranek.  Celková doba operačního výkonu je cca 40 minut až 1 hodina. V případě srůstů nebo jiné anatomické abnormality či nepřehlednosti operačního terénu se může operační čas prodloužit, popřípadě si může vyžádat přechod na otevřenou klasickou operaci – tzv. „konverzi.“

2) Klasická otevřená operace

V případě srůstů nebo jiné anatomické abnormality či nepřehlednosti operačního terénu se může operační čas prodloužit, popřípadě si může vyžádat přechod na otevřenou klasickou operaci – tzv „konverzi.“  V tomto případě je proveden větší řez v pravém podžebří a operace probíhá otevřeným způsobem.

Pokud má chirurg pochybnost o průchodnosti společného žlučovodu, je možné provést nástřik žlučových cest během výkonu (jak otevřeně tak laparoskopicky) –  tzv. peroperační cholangiografie.

Operaci žlučníku na naší klinice provádíme i za pomocí 3D laparoskopu.

Komplikace

Přes veškerou péči mohou u každého chirurgického výkonu nastat komplikace:

  • Peroperační - krvácení, poranění žlučových cest, a jiné
  • Pooperační- krvácení, infekce operační rány, postcholecystektomický syndrom, a jiné

Pooperační průběh a rekonvalescence

Po operaci je pacient sledován a monitorován na lůžku, asi dvě až 3 hodiny hodiny po výkonu je možné vstát z lůžka.  V operační den jsou podávány tekutiny a pouze lehká strava,  pacient cca dvě až tři hodiny po výkonu může vstát z lůžka a chodit. Následující den je pacientovi podávána postupně tuhá strava a v případě nekomplikovaného průběhu je propuštěn domů. Celková doba rekonvalescence je cca 14 dní, s nutností přechodného dodržování nízkotučné diety. Zahájení plné fyzické aktivity je možné zpravidla po odstranění stehů z operačních ranek, tedy týden od operace. (U těžce fyzicky pracujících pacientů je vhodná delší doba šetření břišní stěny).