Poranění chrupavek

 

Úvod

Poranění chrupavek můžeme rozdělit na akutní traumatické poškození a především degenerativní poškození. Zdravá hyalinní chrupavka je v artroskopickém obraze hladká, bílá, lesklá a pružná. Při jejím poškození ať už traumatem či degenerativně dochází k porušení kontinuity povrchu. Toto poškození se může projevit celou řadou příznaků od blokád, přes bolesti a otoky, ale také může být u lehčích typů i zcela asymptomatické.

Klasifikace

Traumatické léze dle Bauera Jacksona:

 • crack type – lineární prasknutí
 • stellatum type – divergentní praskliny – hvězdice
 • flap type – laloková léze zasahující k subchondrální kosti
 • crater type – vylomení části chrpavky
 • fibrillation type – rozvláknění chrupavky
 • degrading type – rozvláknění a odloučení chrupavky 

Degenerativní léze dle Outebridge:

 1. Změknutí
 2. Povrchové rozvláknění a trhliny
 3. Hlubší trhliny a ulcerace
 4. Hluboký defekt na subchondrální kost

Diagnostika a terapie

Při diagnostice opět využíváme rentgenového zobrazení event. i ve speciálních projekcích, můžeme také využít i MRI. Nejpřesnější ale v tomto případě zůstává artroskopie kolenního kloubu. Při artroskopii již samozřejmě můžeme provést i základní ošetření chrupavek, a to především:

 1. Odstranění poškozené a odlupující se chrupavky
 2. Subchondrální mikrofraktury  /návrty/ - přehojení vazivovou chrupavkou - Pridie,

U větších a zpravidla ohraničených traumatických lézí:

 1. Mozaiková plastika
 2. Alogenní grafty
 3. Transplantace kultivovaných chondrocytů

Rehabilitace

Po základním ošetření chrupavek (debridement a návrty) doporučujeme pacientům chůzi o berlích s odlehčením operované končetiny po dobu minim 3 týdnů. Dovolujeme také aktivní pohyb kolenního kloubu. V případě složitějších výkonů doporučujeme ortézu cca 6 týdnů  dle typu výkonu. Následně doporučujeme i léčku chondroprotektivy – léky podporující regeneraci chrupavky.