Artroskopie kolene

 

Kolenní kloub – úvod

Artroskopie kolenního kloubu je nejčastěji prováděnou a nejvíce propracovanou artroskopickou operací kloubů. Jedná se miniinvazivní endoskopickou techniku, která nám umožňuje dokonalou vizualizaci kolenního kloubu a zároveň nám umožňuje i chirurgické ošetření případného poškození. Tato miniinvazivní technika nám umožňuje snížit pooperační bolestivost a tím i urychlit pooperační rehabilitaci, což znamená rychlejší návrat pacienta k běžným denním aktivitám.

Anestezie

Při artroskopii kolenního kloubu používáme celkovou anestezii nebo spinální anestezii (dojde k znecitlivění dolních končetin aplikací anestetik do páteřního kanálu) eventuálně v kombinaci s anestézií regionální. Celková anestezie je šetrná k pacientovi a nám umožní dobrou svalovou relaxaci. Ke snížení peroperačního krvácení používáme pneumatický turniket, který nakládáme zhruba do poloviny stehna. Regionální anestezii nejčastěji používáme ke zmírnění pooperačních bolestí. Jde o blokádu femorálního nervu,především u operací zkřížených vazů. Tyto bloky odeznívají během 24-48 hodin po operaci a výrazně nám snižují spotřebu opiátů.

Poloha a přístupy

Při artroskopii kolenního kloubu používáme polohu na zádech, kdy je operovaná končetina svěšena přes okraj stolu, abychom s ní v průběhu operačního výkonu mohli manipulovat.

kolenní kloub – operační přístupy (schematický nákres)

Základní operační přístupy:

 • AL – anterolaterální: Umístěn cca 1,5 cm vně od lig. patellae a 1,5 cm pod okrajem pately. Používáme jej jako port pro optiku.
 • AM – anteromediální: Umístěn cca 1,5 cm mediálně od lig. patellae a 1,5 cm pod okrajem pately.  Používáme jej jako pracovní port pro operační nástroje.

Ostatní operační přístupy:

 • SL – suprapatelární laterální
 • SM – suprapatelární mediální
 • M – mediální střední patelární
 • L – laterální střední patelární
 • C – centrální

Technické vybavení

Při artroskopických operacích používáme poměrně složitou soustavu optických a chirurgických přístrojů, které se umisťují do takzvané artroskopické věže. Její součástí bývá:

 • Kamera – (analogová, digitální) po připevnění na okulár artroskopu umožňuje přenos obrazu na monitor
 • Světelný zdroj – xenonová lampa s optickým kabelem
 • ASK pumpa – udržuje tlak a průtok roztoku kloubem
 • Shaver – rotační, motorem poháněné fréza
 • Vulcan – k ošetření měkkých tkání na principu vysokofrekvenční termokoagulace
 • Dokumentační zařízení – tiskárna, čipová karta, video, DVD, HD

Dále používáme:

 • Troakar – kanyla, jejíž mandrén je po zavedení do kloubu nahrazen artroskopem
 • Artroskop – rigidní nebo flexibilní tubus se safírovou čočkou umožňující boční pohled 30 nebo 70 stupňů
 • Nástroje – panche, nůžky, nože, kleště, extraktory, rašple, háčky
 • Specializovaná instrumentaria – rekonstrukce vazů, mozaikoplastika, stabilizace ramena

Indikace