Profylaktická mastektomie

 

Plastická chirurgie

Profylaktická mastektomie

Profylaktickou mastektomii s rekonstrukcí pomocí implantátů proslavila Angelina Jolie. Jedná se o výkon, kdy je odstraněna téměř celá prsní žláza, čímž se sníží riziko nádorového onemocnění na minimum. Profylaktická mastektomie není vhodná jako běžná prevence nádoru, ale jen u rizikových pacientů, kterým bylo provedeno genetické došetření a mají nějakou rizikovou mutaci, např. BRCA. U ostatních žen se neprovádí. U profylaktické mastektomie zůstává zachován jak celý kožní kryt, tak i bradavka.