Rekonstrukční výkony na prsou

 

Plastická chirurgie

Rekonstrukční výkony na prsou

Součástí plastické chirurgie je i péče o pacientky po odstranění prsu z důvodu onkologické diagnózy. Plastický chirurg je nezastupitelným článkem při rekonstrukci prsu, který se snaží navrátit postiženým ženám jejich symbol ženství, přirozený prs. K rekonstrukčním výkonům řadíme rovněž i výkony preventivní, které ženu do budoucna ochrání před možným vznikem nádorového onemocnění. Jaké možnosti nabízí naše klinika ženám s onkologickým postižením?

Všechny operace provádíme na vysoce moderních centrálních operačních sálech při využití špičkových technologií.