Simplexní mastektomie

 

Plastická chirurgie

Simplexní mastektomie

Simplexní neboli prostá mastektomie je výkon, kdy dochází k odstranění prsní žlázy včetně kožního krytu a bradavky. Je indikován u pacientek s již rozběhlou léčbou nádorového onemocnění prsu, kde je již jasný stav lymfatických uzlin a není nutné ani kompletní ani částečné odstranění dalších uzlin. Pak je možno provést simplexní mastektomii, tedy prosté odstranění prsu. Tento výkon je rovněž vhodný u velkých mužských prsů, které si klient přeje zmenšit.