Centrum pro onemocnění prostaty

 
#

MUDr. Jan Králík
vedoucí lékař
kralik@surgalclinic.cz

Centrum pro onemocnění prostaty vzniklo v SurGal Clinic v březnu 2011 příchodem MUDr. Ivo Šabackého.

Cílem centra pro onemocnění prostaty je vytvořit pracoviště s uceleným systémem péče o pacienty s benigními onemocněními prostaty i s nádorem prostaty, zahrnující preventivní vyšetření, diagnostiku, léčbu i sledování (dispenzarizaci) nemocných.

Centrum v rámci diagnostiky úzce spolupracuje s laboratorním komplementem a oddělením zobrazovacích metod v SurGal Clinic, s bioptickou laboratoří a v rámci zajištění případné následné onkologické péče s Onkologicko-chirurgickým oddělením FN u sv. Anny v Brně.

Důraz Centra je kladen na včasnou diagnostiku a komplexní terapii, zahrnující konservativní postupy i široké spektrum operačních metod endoskopických i otevřených, včetně radikální prostatektomie u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty. Ke komplexní terapii využívá Centrum zkušený operační tým, v kombinaci s nejmodernějším technickým vybavením.

Hlavní výkony

  • Diagnostika - punkční biopsie prostaty
    Jedná se o odběr vzorků z prostaty k mikroskopickému vyšetření. Vyšetření je prováděno pomocí ultrazvukové sondy zavedené krátce do konečníku k odběrů mikrovzorků speciální vystřelovací jehlou. Jedná se o málo bolestivé většinou dobře snesitelné vyšetření prováděné ambulantně.
  • Operace prostaty pro nezhoubné zvětšení prostaty
    Jedná se o operace na prostatě prováděné transuretrálně i otevřené operace z transvesikálního i retropubického přístupu, včetně řešení komplikací benigní hyperplazie prostaty, cystolitiázy, divertiklů močového měchýře.
  • Radikální prostatektomie pro lokalizovaný karcinom prostaty
    Jedná se o odstranění celé žlázy, včetně pouzdra, semenných váčků a u většiny nemocných také odstranění spádové uzliny.  Spojku mezi močovým měchýřem a močovou trubicí vytváříme obvykle pokračujícím stehem, který umožňuje vytažení močového katétru již šestý pooperační den a rychlejší kontrolu kontinence.