Urologie

Specializovaná centra

3

Urologické centrum řeší celé spektrum urologických obtíží klientů, se zaměřením na ambulantní péči s následnou návazností na operativu prostaty a ledvin.

Centrum v rámci diagnostiky úzce spolupracuje s laboratorním komplementem, oddělením zobrazovacích metod a bioptickou laboratoří SurGal Clinic. Důraz centra je kladen na včasnou diagnostiku a komplexní terapii zahrnující konzervativní postupy i široké spektrum operačních metod endoskopických, laparoskopických i otevřených.

Centrum poskytuje ucelený systémem péče o pacienty s benigními onemocněními prostaty i s nádory prostaty zahrnující preventivní vyšetření, diagnostiku, léčbu i sledování nemocných. Naše centrum je, jako jedno z mála, schopné provádět částečné resekce ledvin, zejména u pacientů, kteří již z jakéhokoliv důvodu mají toliko jednu ledvinu, jejíž ztráta by vedla k nutnosti zavedení do dialyzační péče.

Ke komplexní terapii využíváme vysoce zkušený operační tým v kombinaci s nejmodernějším technickým vybavením.