CT kolonografie, CT enterografie

 

Počítačová tomografie (CT): CT kolonografie, CT enterografie

Příprava k vyšetření:

2 dny před vyšetřením tekutá nenadýmavá strava, den před vyšetřením perorální příprava přípravkem Fortrans (nebo podobným) k vyprázdnění tračníku (předepíše lékař indikující CT kolonografii).

Vyšetření:

Spočívá v postupném aplikování vzduchu konečníkem do dobře vyprázdněného střeva, polohování a následném vyšetření v CT přístroji na zádech a poté na břiše.

CT enterografie (vyšetření tenkého střeva): Podává se speciální látka (manitol), která se popíjí v pravidelných doušcích v množství po dobu 40 minut. Vyšetření se provádí vleže na zádech s podáním jodové kontrastní látky do žíly.

Objednávání:

Recepce odd. zobrazovacích metod, tel. 532 149 422.