Informace k přípravě a průběhu vyšetření

 

Počítačová tomografie (CT): informace k přípravě a průběhu vyšetření

CT vyšetření (počítačová tomografie) patří dnes již prakticky k základním rentgenovým metodám. Je to vyšetření, které přináší lékaři velmi mnoho informací. Obraz CT vyšetření vzniká průnikem rentgenového záření vyšetřovaným objemem (částí těla pacienta), jeho měřením na detektorech záření a následným vyhodnocením počítačem.

Při příchodu na RDG oddělení se vždy ohlaste v RDG recepci. Při nutnosti dovozu na naše oddělení Vás ohlásí doprovázející osoba.

Jak probíhá příprava na vyšetření?

  • Výjimečně se na tomto zařízení vyšetřuje bez nutnosti podání kontrastní látky. Při vyšetřování dutiny břišní je většinou nutná příprava střev kontrastní látkou. Pacient dostane např. několik hodin před vyšetřením vypít kontrastní látku, připravenou k tomuto účelu – ambulantním pacientům dáváme na recepci RDG oddělení písemný návod, jak tuto kontrastní látku před vyšetřením pít.
  • Kromě této přípravy pitím kontrastní látky (říkáme jí perorální příprava) může být jiná kontrastní látka při vyšetření aplikována do žíly. Požadováno je lačnění (tzn. že nesmíte jíst) minimálně 3 hodiny před vyšetřením a vhodná je příprava 1 až 2 tabletami Dithiadenu, které Vám předepíše lékař, odesílající Vás na CT vyšetření. Dithiaden je lék, který tlumí možnou alergickou reakci na podání kontrastní látky do žíly.
  • Pokud víte o nějaké své přecitlivosti (alergii) na nějaké potraviny, léky apod., upozorněte vždy odesílajícího lékaře i personál CT vyšetřovny.

Jak probíhá vyšetření?

  • Při CT vyšetření si budete muset odložit část vašeho oblečení a vyzout si boty. Jste-li citlivý na chlad od nohou, vezměte si s sebou na vyšetření silnější ponožky.
  • CT vyšetření je nebolestivé a není třeba se ho obávat.
  • Mezi speciální CT vyšetření patří biopsie nebo drenáže za CT kontroly, o kterých se blíže dozvíte na samostatných letácích.
  • Odpovědnost za navržení daného vyšetření či úkonu provedeného na našem radiologickém oddělení je jednak na lékaři, který pacienta k výkonu odesílá, a dále pak na lékaři – radiologovi, který jej provádí. Má-li pacient pochybnosti o nezbytnosti takového vyšetření, obrátí se v prvé řadě na svého ošetřujícího lékaře, který mu srozumitelně vysvětlí, jaký přínos bude mít konkrétní vyšetření pro pacientovu léčbu.
  • V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůžete na objednaný termín dostavit, zavolejte prosím, přímo na naše oddělení den před vyšetřením, tel. 532 149 422.