Prováděná vyšetření

 

Počítačová tomografie (CT): prováděná vyšetření

  • CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a kontrastní
  • CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů
  • CT vyšetření s větším počtem skenů (nad 30), bez použití kontrastní látky
  • CT vyšetření kteréhokoliv orgánu nebo oblasti s aplikací k. l. intravazálně, příp. intrathekálně nebo intraventrikulárně
  • CT vyšetření těla s podáním k. l. per os, event. per rectum
  • intervenční výkon řízený RDG metodou (Skiaskopie, UZ, CT)
  • perkutánní punkce nebo biopsie řízená RDG metodou (RTG - SKIA, UZ, CT)