Bezbolestná operace v SurGal Clinic aneb moderní anesteziologická péče za účelem snížení bolesti a časné rehabilitace

Bolest je všeobecně vnímána jako nepříjemný zážitek a je součástí prakticky všech operačních procedur. V nemocnici SurGal Clinic se zaměřují na plánované výkony z oblasti všeobecné chirurgie, ortopedie a plastické chirurgie. „Na naší klinice se snažíme klienty od tohoto mnohdy až traumatizujícího prožitku bolesti oprostit, a to moderními anesteziologickými postupy tak, abychom zabránili vzniku pooperační bolesti,“ říká JUDr. Jitka Smrčka, ředitelka nemocnice.


Metody, které používáme, jsou založeny na nejnovějších doporučeních odborných společností a zahrnujeme do nich i naše mnohaleté zkušenosti z praxe a odborných stáží. Bezbolestná pooperační péče spočívá v cílené aplikaci neopiátových farmak a intervenčních metod, zejména periferních nervových blokád, čímž dosahujeme výborných pooperačních výsledků a také výrazné redukce použití opiátů a s tím spojených nežádoucích účinků – například zvracení či zácpa.  

Obrovský úspěch této metody je především u plastických operací (zejm. abdominoplastik). Dále používáme tyto metody v celém spektru laparoskopických výkonů. Aplikací těchto postupů u operačního řešení složité kýly s rozestupem stěny břišní laparoskopickou cestou (diastáza) jsme jediní v České republice. Dále se snažíme využívat tyto metody částečně také u totálních náhrad kolen, kyčlí, či u složitějších rekonstrukčních artroskopií.

Od ledna roku 2023 rozšiřujeme aplikaci těchto metod na téměř celé spektrum naší operativy. V nejbližší době rozšíříme tento přístup na další plastické operace, jako je modelace prsou či jejich odstranění (gynekomastektomie u mužů), v rámci artroskopického programu pak na operace ramen a jednoduché artroskopie kolen.

„Cílem těchto postupů je farmakologicky útočit na veškeré možné zdroje bolesti a zamezit jejímu vzniku a šíření již během samotné operace. Řídíme se heslem Nejlépe se léčí bolest, která nevznikne,“ sděluje k prezentaci nejmodernější pooperační péče prim. MUDr. Zdeněk Chvátal, primář ARO SurGal Clinic.

Aplikace léků se provádí před úvodem do anestezie i během ní. Ultrazvukem naváděná injekce lokálního anestetika se provádí před či po uspání. Pokud musíme aplikovat lokální anestetikum před uspáním, místo vpichu je umrtveno a jsou podány léky proti nepříjemným vjemům před zahájení tohoto procesu. Na přesném postupu se domluví lékař s klientkou či klientem na naší anesteziologické ambulanci v dostatečném předstihu před daným výkonem. Samotná analgezie lokálním anestetikem vydrží zhruba 20 hodin, což nám umožní společně s dalšími léky překlenout období nejvyšší pooperační bolesti. Obrovskou výhodu vidíme ve výrazném snížení spotřeby opiátů. To vede k lepšímu průběhu anestezie, snadnějšímu probuzení. Klient může dřív jíst či pít, netrpí pooperačně nevolností, rychleji se po výkonu postaví a může rychleji rehabilitovat. Netrpí zácpou ani poruchou močení. Dále se ukazuje, že tento přístup snižuje možný výskyt chronických bolestí.

Cílem SurGal Clinic je zavádět nové metody a neustále modernizovat své přístupy. Zavedení této nové metody do spektra poskytované péče je dalším jasným důkazem, že se stanovené cíle daří plnit.

Ohlasy v médiích

13. 1. 2023


Zpět